Orbán a pokol tornácán

Ágh Attila
2016. 01. 06. · Hócipő 2016/01
A ballada eredetileg táncdalt jelentett olaszul, drámai fejleményekkel. Így a jelenlegi helyzetünk bemutatásához Arany János híres verse, „Az ünneprontók” záróstrófája adhatja meg az alaphangot, imigyen:

„Éjfélt, hogy üt a toronyóra közel,
Kénkő fojtó szaga terjedez el;
S mint szél, ha forogva ragad port:
Úgy táncol el, egy bősz harci zenére,
(Mondják a pokol tüzes fenekére)
Az egész őrjöngő csoport.”


Arany János 1877-ben írott balladája szerint az ördög a tivornya – másképpen szólva úri muri – tetőpontján, amikor éjfélt üt az óra, pokolra táncoltatja a bűnösöket. 2015 végén Orbánék őrjöngő csoportja ugyan még hangosan tivornyázik, de az ördögök készenléti rendőrsége és terrorelhárító osztagai már készülődnek a hatalmi delíriumban szenvedő csoportnak a pokol tüzes fenekére való elszállítására. Ámen. Úgy legyen.

Visszatekintve ugyanis az egész nemzetközi anekdotakincs arról tanúskodik, hogy az emberek a pokolba kívánták, és a pokolba is küldték a kedvenc diktátoraikat. A híres-neves pokolbéli anekdoták főszereplői Hitler és Sztálin, bár ott cselleng a nyomukban a Kárpátok géniusza, Ceausescu is, akik az anekdoták szerint már elnyerték méltó helyüket a pokol mély bugyraiban. Hitler például az anekdotakincs szerint a Talmudot fordítja németre a pokolban, Sztálin pedig Miklóssal, minden oroszok cárjával van egy cellában összezárva és egy üstben rotyogtatva.

A nagy diktátorok kora azonban már elmúlt, és gyengécske utódaik még csak a pokol tornácán üldögélnek, várnak a történelem végítéletére. A nagy elődökhöz képest Lukasenko is csak gyenge kezdő, míg Fico és Ponta meg csak egyszerű pancserek. A gyehenna szavunk viszont az iszlámból való, és nem is lenne olyan meglepő, ha a törökök is a pokolra kívánnák a nagyérdemű Erdogant. Ám ezek az új, a nagy elődökhöz képest betegesen gátlásos kis diktátorok maguk is rövidesen a pokol fenekére kerülnek majd, hiszen az emberiség azért találta ki a poklot, hogy legyen hová küldenie ezeket a pokolfajzatokat. Ezek a kisstílű diktátorkák azonban még a pokol tornácán ülve, a végítéletre várva is azon versengenek egymással, hogy melyikük volt sikeresebb a maga országában a földi élet pokollá tételében, bár számunkra nem is kérdés, hogy Orbáné ez a kétes dicsőség.

A pokol tornáca évszázadokig jól belakott hely volt a válogatott gonoszoknak, de most mégis nagy baj van vele. 2007-ben a Vatikán teológiai bizottsága úgy döntött, hogy a pokol tornáca nem is létezik, és ezért a pápa törölte az egyház szótárából. A jó hír viszont az, hogy senki se figyelt oda erre az elkapkodott döntésre. Annyi gonosz ember van ugyanis mostanság is, hogy pokol tornácára világszerte nagy a társadalmi igény. Ezért valósággal tolongás van ott, hiszen a pokol mélységes fenekére való táncoltatás előtt a bűnösök megvárakoztatása és kigúnyolása maga is a büntetés része. Az angolszász világban virágzik a Hell’s Corner média üzletág a könyvektől a filmekig, mint a pokol tornácának betelepítése a gonoszok színe-javával, pedig ők igazában még fel se fedezték Orbán összes érdemeit. De azért az sem véletlen, hogy a pokol tornáca Szolzsenyicin 1968-as regénye és Sztálin viselt dolgai alapján vált divatos kifejezéssé világszerte. Ezek a műveletlen nyugatiak ugyanis el sem tudtak képzelni olyan kifinomult intézményt, mint a saraska, az elit börtön, amit a rendszer olyan ellenségei számára találtak fel, akiknek zseniális alkotótevékenysége nélkülözhetetlen volt a diktatúra működtetéséhez. Persze, persze, a köznép számára a saraskán, a pokol tornácán túli egész világ maga volt a földi pokol.

Nos, 2015 szilveszterén az a nagy szenzáció, hogy Nagy Szent Gergely pápa (Gregorius Magnus) kötelezettségszegési eljárást indított a mennyei hivatalból a giccsesen kereszténykedő és álarcban ájtatoskodó Orbán-kormány ellen, és az általa minősített hét főbűn minden kategóriájában vétkesnek találta. A végítélet a pápa főműve, a Magna Moralia, az akkori Európai Unió korabeli alapszerződése új kiadásában jelent meg, valahol, még az interneten is túli balladai homályban. Ám most, 2015 végén mégis nyilvánosságra került a „Nagy az Isten Állatkertje” kezdetű mennyei enciklika mellékleteként, amit máris lepocskondiázott az ómagyar idők névre elkeresztelt sajtóförmedvény.A korabeli pápai honlap szerint az első főbűn, a bűnök bűne a kevélység (Superbia). A kevély ember az önimádat mestere, mert lufiként nagyra fújja fel magát, és félistenként – prózában szólva, Európa erős embereként – imádja saját magát. Történelmi szereplőként pózol, mert a kevély ember hiú is, és magát megmentőként mindenki fölé helyezi. De minél nagyobbra fújja fel magát, annál hamarább szétdurran, mert a lufi belülről csak üres marad. A keleti kutya hiába ugat, az európai karaván halad. Bárki azonnal beláthatja, hogy a bűnök bűnét valósággal Orbánra találták ki, akinek a címerállata a magát billegető, táncos lábú páva.

A második, de még igen előkelő főbűn, a fösvénység (Avaritia) a javak megszerzésének habzsolása, és az összegyűjtött javakhoz való beteges ragaszkodás. A fösvény ember mindent magának akar megszerezni, és azzal hízeleg magának, hogy a vagyonát csak a saját tehetségének köszönheti. Aki Orbán tivornyázó, hatalomban őrjöngő csoportjában a Kilopom MegaBank megalapítójára, Matolcsyra gondolt, azé a találat. Matolcsy címerállata a hörcsög, persze tele pofazacskóval ábrázolva.

A harmadik főbűn, a bujaság (Luxuria), az élvezetek korlátlan növelésére való törekvés, mint élvhajhász életmód, a gyönyörök állandó kergetése. Olyan pokolfajzat Orbán kénkövesen bűzlő csapatában tucatszámra akad, aki szerint neki mindent szabad, aki isteníti a szabadosságot, és mindig csak kapni kíván. De ki is versenyezhetne ebben a kellemetes főbűnben a sok családot egyszerre szerető, a füveket és a fákat is kedvelő Deutsch Tamással, amikor elindul hazulról a mámoros hajnal elé? Deutsch címerállata nyilvánvalóan az üregi nyúl.

A negyedik főbűn az irigység (Indivia). Az irigy emberben mások értékei alapján ellenséges indulat gerjed, míg azok vesztesége kárörömet vált ki belőle. Magányos utcai harcosként mindenkinek nekitámad, másokból gúnyt űz, a saját rémtetteit félremagyarázza, másokra tolja át, Európát pedig kocsmai stílusban támadja. A betegesen puritán, amúgy sátáni mosolyú Lázárnál ki is lehetne érdemesebb erre a főbűnre? Ha valaki mégis megpróbálná, akkor Lázár amúgy is, ezt is rögvest elirigyelné tőle. Lázár címerállata a magányosan vadászó komorói varánusz gyík.

Az ötödik főbűn a torkosság (Gula), mint habzsolás az evésben-ivásban és birtoklásban, vagy éppen a négyzetméterek táguló világában. A mértéktelenség általános jellemvonássá, végtelen birtoklási vággyá vált ebben a hatalomban tivornyázó ördögi hordában, olyan gördülő gömböccé, ami mindent felfal és lenyel. De maga Rogán, az Arogán, a minisztériummentes lenyúlási miniszter éppen a legjobb úton van ahhoz, hogy most a saját hatalmának a táguló világát az irodája négyzetmétereivel gyarapítsa, így az övé a pálma a telhetetlenség főbűnében. Rogán címerállata a varacskos disznó, aki mindent feltúr és felfal, ami csak útjába kerül.

A hatodik főbűn a harag (Ira). A harag a megsértett, várakozásai­ban csalatkozott, szokásaiban megzavart ember túláradó indulata. A harag a megtorlással párosulva bosszúvá változik az ellenségesnek vélt világgal szemben, és vidáman működteti a paranoiát, az üldözési mániát. Akinek a „gyűlölködöm, tehát vagyok” mély pokoli bölcsességéről árulkodó téziséről Kövér jut az eszébe, az nagyot nem tévedhet. Legfeljebb kiválthatja a házelnök úr újabb haragját, amit egyébként úgysem úszhat meg. Kövér címerállata a tasmaniai ördög, ami fekete és kicsi, de mindenkinek nekiront.

A hetedik főbűn a lustaság (Acedia), másképpen – előkelőbben és pontosabban – szólva a „Jóra való restség”. Az ilyen ördögfiókát testi és lelki lustaság jellemzi, vonakodás minden erőfeszítéstől, áldozathozataltól és konfliktustól. Mivel a henyélés és a szellemi tunyaság minden egyéb bűn forrása is, ezért a kormányzati körökben a jóra való restség miatt bizony görbül a gerinc és elsorvad a jellem. A nagy jelenlevő-távollevő Áder a legtutibb jelölt erre a főbűnre, bár bizonyosan megpróbálná magát a pokolra szállást is ellazsálni. Nemhiába, Áder címer­állata a lajhár.

De ne feledkezzünk meg a főbűnök modernizációjáról se, hiszen a szorgoskodó egyházatyák később hozzáadták a héthez a nyolcadik főbűnt is, ami végül is minden más bűnt lepipál. A nyolcadik főbűn leányneve a hazugság (Vanitudo, Mendax), új keletű neve viszont a demagógia, magyarán a tömeges átverés. Ennek mestere a Habony álnéven ismert életművész, a kormány közös magánembere, a gyakori közleszereplő és magánkívüli turista. Habony címerállata a színét és helyét gyorsan változtató polip.

Ezzel a nyolc főbűnnel máris előttünk van a pokol tornácán a Fidesz teljes Politikai Bizottsága. A haladó bolsevik hagyományoknak megfelelően már kiretusálták a korábbi fényképekből Simicskát, aki pedig maga is szorgalmasan végigpróbált minden főbűnt. Ám neki az igazi főbűne az, hogy ezt az egész hatalmi dáridót, a fideszes delírium tremenset, akarom mondani kredencet megrendezte és a cechet kifizette. A pokolban a főördögtől mégis jó előre hűtött luxuscellát kapott, hiszen azzal bűnhődik most, hogy a Svájcban bejegyzett Ördög Zrt.-n keresztül az egész őrjöngő Orbán-csapat teljes pokoljárását, pokoli maceratúráját is neki kell megfizetnie.

Arany János balladája szerint az ünnepeket meggyalázó tivornyázóknak, ahogy megszállja őket a hatalmi tobzódás őrülete, maga az ördög jön el muzsikálni, és amikor – Arany Jánossal szólva – „Az egész tivornya kifáradt”, táncolva magával ragadja őket a pokol mélységes fenekére. 2015 szilveszter éjszakája után a tivornyázók ugyan folytatják még a hatalomban való őrjöngést egy ideig, de ez az úri muri már nem tart soká. Belzebúb terrorelhárító egysége rövidesen a bősz harci zenére, a megérdemelt helyére, a pokol mélységes fenekére táncoltatja ezt az egész őrjöngő csoportot. Halleluja, mondaná erre Gregorius Magnus.

A mellékelt írást kizárólag olvasói levélként közöljük és a Szerkesztőség egy emberként elhatárolódik a neves politológus dolgozatától. Egyrészt azért, mert itt most nem részletezendő okokból a ránk kényszerített takarékosság miatt a Szerkesztőség mára kizárólag egy emberből áll, másrészt a hét főbűnről a Bibliában egy sor sincs, több vatikáni tudós szerint kizárólag Nagy Szent Gergely pápa magánvéleményének, maximum irodalmi munkásságának tekinthető. Nem véletlen, hogy Hieronymus Bosch se a falra, hanem csupán egy asztalra festette. A lutheránusok és a kálvinisták pedig kezdettől fogva elhatárolódnak tőle, hiszen Luther a búcsúcédulákkal, a bűnök megváltásával kapcsolatos visszaélések miatt szögezte ki a tanait a wittenbergai székesegyház falára.
HÓCIPŐ AZ ÚJSÁGOSNÁL
2021/25  •  XII. 1. – XII. 14.
ADVENTI AJÁNLAT: PARA, VÁNCSA, SMUZEWITZ... Váncsa István: akarja-e a migráns Afganisztánhoz csatolni Csongrád-Csanádot, Bács-Kiskunt vagy Baranyát? Para-Kovács Imre a Honvéd Kórház három objektumának 24 oltópontján oltakozott, hogy regisztrálatlanul beoltódjon MEGFXJTUK 2.: Lévai Anikó szerepében még mindig Lévai Anikó! Farkasházy Tivadarnak II. Lajos ugrott be Gulyásról, biztos ő is azt gondolta a mohácsi csata után a Csele-pataknál, hogy a legpesszimistábbnál is pesszimistább forgatókönyv jött be Smuzewitz Ilona kiakadt, hogy Amerika szankciókat vetne ki a korrupt magyar politikus emberekre, holott még tárgyalni sem hajlandók róla, hogy mekkora mértékű lopás lenne számukra elfogadható Verebes István a még meg nem zavart elméjű olvasók ép eszéről Dési János szerint ideje volna, hogy Mészáros könyvtárat is alapítson, mindkét gyerekkori színezőjét felajánlva hozzá Avar János szerint más diktátorok válsághelyzeteket használtak ki, a miénk maga teremti ezeket A Heti Kamu megtudta, Kósa Lajost a folyamatos kibeszélései miatt arra ítélte a Fidesz-frakció, hogy vegye feleségül a csengeri örökösnőt
HANGOS HÓCIPŐMűsoraink 2019 szeptemberének végén, az angyalföldi Radnóti Miklós Művelődési Központban hangzottak el élőben.

Közreműködnek: Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Kern András, Hajós András, Havas Henrik, Kéri László, Nádas György, Varga Ferenc József, Para-Kovács Imre, Selmeczi Tibor és Farkasházy Tivadar.
GYENGÉBBEK KEDVÉÉRT Képaláírásaink a képzelet szüleményei, nem a rajtuk szereplők mondták. • A Hócipő hírei álhírek. • A Képzelt riportok álinterjúk, nem az azokban nevesített személyek szólalnak meg bennük. • Legyen résen: oldalunkon a valódiak mellett alkalmanként álhirdetések is előfordulnak • A Föld gömbölyű.