Viktor!

Farkasházy Tivadar
2014. 05. 14. · Hócipő 2014/10
A megszólításon ne csodálkozz, nem vagy a miniszterelnököm, banánköztársasági választási törvények, mit banánköztársaság, banáncsászárság. De te sem tartasz országod részének, hiszen egy miniszterelnök állami ünnepen, katonákkal a háta mögött nem mondja: Szerveződjetek, jelentkezzetek és csatlakozzatok! Hadrendbe kell állítani csapatainkat. Fele királyságod ellen? Elviseljük, belső emigráció is van a világon. Szóval ne várj Igen Tisztelt megszólítást, amit Heisler András próbált, miközben már Putyin felé araszoltál, akinek szabadcsapatai Donyeckben most épp a zsidókat írják össze. Amióta megválasztottatok egy cigányverő szkinhedet a parlament alelnökének, azóta a közjogi méltóság kifejezés is értelmét vesztette nálunk. Amerikában egy hete tiltották el örökre a 80 éves Sterlinget, többé nem jelenhet meg NBA-rendezvényen, a Clippers meccseire, edzéseire, a klubba se teheti be a lábát, a maximális, 2,5 millió dolláros büntetést kapva, amit a diszkrimináció ellen harcolóknak ajánlanak fel. Pedig 30 éve a Los Angeles Clippers tulajdonosa, ám a szeretőjének megtiltotta, hogy afroamerikaiakkal mutatkozzon, mert szégyent hoz rá, s azt kérte tőle, ne hozzon feketéket a meccseire. S ez csak egy magántelefon volt, ám a kiszivárgása után Obama is azonnal elítélte.

22 éves pécsi beszéded se kutya, amit most küldtek el nekem, az ember sejtjei hétévente cserélődnek, azaz te már IV. Orbán vagy. De így is rekord, hogy akkor még túlzásnak tartottad a liberálisok aggodalmát, miszerint elkövetkezhet az idő, amikor visszatér a Horthy-korszak, a keresztény nemzeti kurzus, megfélemlítik a sajtót, a magángazdaság ismét az állam ellenőrzése alatt áll, s egy trafikengedélyt is csak akkor adnak valakinek, ha bebizonyította nemzethűségét.


ORBÁN VIKTOR BESZÉDE
A FIDESZ IV. KONGRESSZUSÁN
Pécs, 1992. február 7.

Tisztelt Kongresszus!
Alkotmányos rendszerünk messze van attól, hogy tökéletesnek tekinthetnénk. Hogyan is lehetne az, amikor az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásain néhány hét alatt kellett összeütnünk egy lényegében új alkotmányt. De ez az alkotmány még ebben az állapotban is alkalmas arra, hogy a siker reményében lehessen védekezni a tekintélyelvű tendenciákkal szemben – szigorúan – alkotmányos alapokon. Márpedig ez egyedülálló helyzet a magyar történelemben.

A kormánypártok padsoraiból időnként felröppenő autoritárius hangok hallatán gyakran fogalmazódik meg az a vád, hogy az MDF-kormány urai semmiben sem különbek a kommunistáknál. Hiszen ugyanúgy pártirányítás alá akarják vonni a rádiót, a tévét, a sajtót. Hiszen ideológiai komisszárokat akarnak az iskolai tantestületek nyakára ültetni, ugyanúgy ellenségnek és hazaárulónak bélyegzik ellenfeleiket. Ugyanúgy tévedhetetlennek gondolják magukat, ahogy a kommunisták tették. Ugyanúgy a politikai megbízhatóságot részesítik előnyben a szakértelem helyett, s a legutolsó pozícióba is rokonaikat, osztálytársaikat, a magyar demokrata elvtársakat szeretnék ültetni, ahogy a kommunisták tették.

A szocialista párt és a szabad demokraták pedig a Horthy-korszakot emlegetik, a keresztény nemzeti kurzussal vonnak párhuzamot. A sajtó megfélemlítésétől tartanak. Attól félnek, hogy visszatér az a világ, amikor a magángazdaság is az állam ellenőrzése alatt állt. Amikor egy trafikengedélyt is csak akkor adtak valakinek, ha bebizonyította nemzethűségét.

Ezeket a vádakat mi túlzásnak tartjuk, bár vannak olyan esetek, amikor feltűnő a párhuzam. Azt is nehéz lenne tagadni, hogy vannak olyan erők a kormányzó pártok házatáján, akiknek a liberális jogállam iránti elkötelezettségük erősen kétséges. De szerencsére ezeknek sem az ereje, sem a tekintélye nem elegendő ahhoz, hogy megvalósítsák kétes céljaikat. De végtére is, kik kormányozzák akkor ezt az országot? Mi a természetrajza a kormánypártoknak?

Leveled is szép teljesítmény, már írói stábod részéről, ahogy többhetes munkával próbálják menteni a menthetetlent, te ugyanis nem beszélsz így, bár sokat Tőkésedtél az elmúlt évtizedekben, de ekkora dagályt csak különleges Hold-állások idején észleltek a csillagászok, például a Titanic koccanásakor. S micsoda szerénység, a német emlékmű áldozatainak emlékművéről szóló döntés a kormányé volt, magam is támogattam. Bizonyára gyakran szorulsz kisebbségbe a kormányüléseken, szerencsédre erre most nem került sor, s mint mindig, ezúttal is a demokratikus többségi elv alapján döntöttetek. Ami a tartalmát illeti, nincs hely 22 ellenvetésre, amúgy ennyi zsidókat sújtó törvényt, rendeletet hoztak Horthyék, Európa első antiszemita törvényének dicsőségét is megszerezve.

Párat azért emeljünk ki, német megszállás nélkül nincs deportálás. Kamenyec-Podolszk 1941- ben volt, a deportálás iskolapéldája közel húszezer magyar halottal, akkor hány német volt itt, a követséget leszámítva? A svábokat ne keverjük ide, épp eleget szenvedtek utána ártatlanul, kivéve, akik beálltak a Waffen SS-be, például kedvenc kapusod, a fekete párduc. Ami szoborértelmezésedet illeti, a művész angyal melletti döntését értékesnek tartom, mert megadja a pusztító gonosz ábrázolásának azt a többletét, amelyet más megoldások nem tudnak nyújtani. A keresztényellenességre gondolok. Ezt Balog páter fundálta ki? Mert a művész másképp magyarázza: A félszárnyú, szellemmé ellobogó, szép emberalak – Magyarország alakja – védtelen, nem is védekezik. A romokká tört, szárnyait szegett kultúrára egy nagyobb hatalom telepszik rá, ez a Harmadik birodalom, illetve az azt megjelenítő náci szimbólum: a birodalmi sas. Formai megfogalmazásában tökéletes ellentétje Gábriel arkangyal alakjának. Ez a birodalmi sas a logókon, jelvényeken “tömeggyártott eszközön” megjelenített jelek, jelvények, jelképek életrekelt szárnyasa. Végigrepül, végigsöpör a világon. Hamar elér hozzánk és bekebelezi Magyarországot, hogy megbékjózza, gúzsbakösse lakosait.


– Minden rendőrvicc igaz!

Az utolsó sorok három hejesírási hibályát hagyjuk, még azt hiszi valaki, hogy a Pali írta. De ez a szöveg mindenkit felment! Amúgy hány német kebelezte be Magyarországot? 40 ezer fő és 350 páncélos. Az alakulatok legtöbbjét pedig hamarosan a keleti hadszíntérre vezényelték. Miközben az 1. magyar hadsereg 200 ezer fő volt, igaz, a szovjetekkel szemben. A kiugrást nem kellett volna már Sztálingrád után előkészíteni? Csakhogy a magyar tisztikart Horthy negyedszázada tette németbaráttá, enélkül az októberi kiugrás is simán sikerül. Bokor Péter sorozatában egy miniszter elmesélte, 1944. március 19-én azon töprengtek a Sándor-palotában, hogy a német katonák barátságtalan szándékkal csörtetnek-e felfelé a lépcsőn? Ehhez képest az oroszok már a spájzban vannak szlogen kismiska.

Mint írod, ez a műalkotás erkölcsi szempontból, gesztusrendszerének történelmi tartalmát tekintve pontos és makulátlan. Hogyne, mint Simicska és Mészáros Lőrinc, hiszen itt csak egy maroknyi ember volt kollaboráns, a politikai vezetés. S az a 200 ezer, akinek többsége oly szorgosan vett részt a deportálások lebonyolításában, továbbá akik beköltöztek az elhurcoltak lakásaiba, fillérekért megvették vagy elfoglalták a boltjaikat, szétvitték a bútoraikat, feljelentették, elvitették a szomszédjukat? Eichmann mindössze egy tucat tisztre és néhány altisztre számíthatott, alakulatának létszáma a sofőrökkel és az őrszemélyzettel együtt sem érte el a 150 főt.

Heisler úrnak azt mondtad, a szobor ügyében nincs mozgástered. Mozgás tér. S azelőtt milyen tér volt, Mussolini? Csak hogy egy másik volt szociáldemokratát említsek. Akit az általatok ismét piedesztálra emelt Tormay Cécile 1932-ben Magyarország asszonyai nevében személyesen köszöntött üdvözlőbeszéddel és ajándékkal, azzal dicsekedve, hogy ő már Benito előtt fasiszta eszméket vallott.

Nincs mozgástér. Hogyan is lenne egy olyan hatalom nélküli báb miniszterelnöknek, amelynek kormánya 24 órával azelőtt, hogy a feje a mindannyiunk nevében megújulást hozó Húsvét utánra teszi a párbeszéd folytatását a Mazsihisszel, határozatot hoz arról, hogy a Szabadság téri szobrot május utolsó napjáig fel kell állítani. Ami egészen véletlenül épp a születésnapod. Tudod, milyen ember az ilyen? Na, mindegy, nem megyek a bíróságra, elég nekem az Andy.

Mikor lesz itt olyan séta, amilyen két hete volt Soprontól Pestig, amikor 250 külföldi fiatal visszafelé bejárta az 1944-es halálmenet útját, az egykori bécsi országutat? Kiskunhalason is könnyes szemekkel kértek bocsánatot az áldozatok hozzátartozóitól az egykori nácik leszármazottai, pedig mi közük apáik, nagyapáik vétkeihez? Mégis együtt emlékeztek a pár túlélővel, s a füstbementek utódaival. Nemrég Kiskőrösön jártam, szép emlékműve van a II. világháború helyi áldozatainak, ám a felsoroltak közt egy zsidó nevet sem találtam, pedig mindössze 14-en maradtak élve. Kérdésemre azt felelték, nekik külön táblájuk van a zsinagóga falán. Az most micsoda? Koncertterem. Szövege: Megölte őket a gyűlölet, őrizze emléküket a szeretet. Ám az emlékművön 119 kiskőrösi neve szerepel, a zsinagóga falán egy se. Azóta az emlékmű aljára, jóval kisebb betűkkel utólag rávésték: Kegyelettel emlékezünk a 422 zsidó mártírra. Kikre? Gyűjtsék össze a zsidók? Vagy a zsidó zenészek?


A II. világháború 119 kiskőrösi áldozatának emlékműve. Amióta szóvá tettem a tévében, hogy kissé hiányos, két sort alávéstek.

Post Scriptum: Ezt a levelet nem küldtem el Hegedűs Zsuzsa asszonynak, aki szerint te egy igazi szociáldemokrata vagy, hiszen már csak az nem voltál, de a belátásod nélkül is mások tudomására hozom. Ha pedig felavatjátok ezt a förmedvényt, egész Európa el fog ítélni az idők végezetéig, te szerencsétlen!

Egykori futballellenfeled, akinek a meccs előtt rátapostál új fehér sportcipőjére a Fáy utcában. Akkor persze csak viccből. Most már kissé sajog a lábam a napi rátaposástól.
HÓCIPŐ AZ ÚJSÁGOSNÁL
2024/13  •  VI. 19. – VII. 2.
Para-Kovács Imre: a liberális demokrácia legnagyobb ellensége a liberális demokrácia Váncsa István: Európa helyett Putyin ánuszát választottuk, de folyton kacsingatunk a lyukon kifelé Smuzewitz Ilona: Kitört a világbéke, a magyar emberek mentették meg a világot! Farkasházy Tivadar a főpolgármesterség és az Amatőr Biciklisták Szövetségének összekeveréséről Havas Henrik a karmelita erkélyén szalonnázott Orbánnal, a többieknek meghagyták a zöldhagymát Dési János: Hogyan hat az atomháborúra, hogy polgármester maradt, akinek a felesége átesett a vak komondoron? Verebes István újabb örkényiádái Selmeczi Tibor: Minden háború utáni békének az a célja, hogy megalapozza a következő háborút A Heti Kamu megtudta: Szentkirályi Alexandra nyerte az újraszámlálást, az LMP színeiben induló fideszes közlekedéspolitikai szakember pedig a felcsúti kisvasúton lesz masiniszta
GYENGÉBBEK KEDVÉÉRT Képaláírásaink a képzelet szüleményei, nem a rajtuk szereplők mondták. • A Hócipő hírei álhírek. • A Képzelt riportok álinterjúk, nem az azokban nevesített személyek szólalnak meg bennük. • Legyen résen: oldalunkon a valódiak mellett alkalmanként álhirdetések is előfordulnak • A Föld gömbölyű.